Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 36/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2021 rok.