Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 37/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na  stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. obsługi organów gminy.