Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 38/2021 z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2021 r.