Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 39/2021 z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Zdrowotnej do spraw przyjmowania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu zdrowotnego nauczycielom z terenu Miasta i Gminy Ćmielów