Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 40/2021 z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Ćmielów w zakresie: pomocy społecznej oraz powołania  Komisji Konkursowej  do zaopiniowania złożonych ofert