Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 43/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji  mającej dokonać  odbioru  końcowego robót na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia drogowego"