Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 44/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: wyznaczenia Inspektrora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie