Dnia 13 kwietnia 2021 roku / wtorek/ o godzinie 9.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Rozpatrzenie Petycji - Listu otwartego - „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE z dnia 5.01.2021r. (uzupełniona w dniu 16.01.2021 z datą wpływu w dniu 18.01.2021r)

a/zapoznanie się z petycją,

b/ przeprowadzenie badania i analizy petycji,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania petycji .

4. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych Rady tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.