W dniu 13 kwietnia 2021 roku /wtorek/ o godzinie 10.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji – Listu otwartego – Alarm! Stop zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szczepionce.

5. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.