Dnia 19 kwietnia  2021 roku /poniedziałek/ o godzinie  9.00  w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Rozpatrzenie petycji :

 - petycja w sprawie przywrócenia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ćmielowie Radnym Piotrowi Małkowi i Jackowi Bryle (data wpływu 05.02.2021r.),

- petycja o opinię ws. Przeprowadzenia Referendum Ludowego (data wpływu 18.05.2021r.),

- petycja dotycząca podjęcia działań przez Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie w odniesieniu do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., nakierowanych na realizację  zadania remont starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 bez konieczności angażowania środków finansowych z budżetu Gminy Ćmielów (data wpływu 24.02.2021r.),

- petycja o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (data wpływu 01.03.2021r., 04.03.2021r.)

a/zapoznanie się z petycją,

b/ przeprowadzenie badania  i analizy petycji,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania petycji .

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych Rady tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie