Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVI/225/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie