Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 45/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2021 r.