Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 46/2021 z dnia 06 kwietnia 2021 roku w sprawie: określenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostek budżetowych Gminy Ćmielów w 2021 roku oraz sposobu ewidencjonowania środków wydatkowania tych dotacji na poszczególne zadania.