Odpowiedź oraz uzupełnienie odpowiedzi na Interpelacje Nr 13/2021 w sprawie przeprowadzenia podziału geodezyjnego drogi w miejscowości Trębanów.