Odpowiedź na Interpelacje Nr 12/2021 w sprawie utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Przeuszyn