Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 48/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej