Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej