Dnia 27 kwietnia  2021 roku /wtorek/ o godzinie 9.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Ćmielów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

3.      Zaopiniowanie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

4.      Informacja dotycząca założeń do utworzenia Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w miejscowości Czarna Glina, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13 o pow. 0,7300 ha.

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2721 o pow. 0,0998 ha.

7.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2722 o pow. 0,0995 ha.

8.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

9.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przywrócenia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ćmielowie Radnym Piotrowi Małkowi i Jackowi Bryle.

10.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię ws. Przeprowadzenia Referendum Ludowego.

11.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań przez Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie w odniesieniu do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. nakierowanych na realizację zadania remont starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 bez konieczności angażowania środków finansowych z budżetu Gminy Ćmielów.

12.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

13.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2021 rok.

14.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/235/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021 – 2030.

15.  Sprawy różne.
INFORMACJA
W związku z liczbą zachorowań na COVID-19 i z ciągle nieustabilizowaną sytuacją epidemiologiczną oraz wymogami Głównej Inspekcji Sanitarnej koniecznym jest ograniczenie liczby biorących udział w obradach do niezbędnego minimum podyktowanego ograniczeniami lokalowymi.