Protokół Nr XXXVIII/2021 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 marca 2021 r.