Interpelacja Nr 19/2021 w sprawie wyrównania kruszywem drogi gminnej Nr 318041T Kolonia Krzczonowice-Glinka.