Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 52/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie: organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.