Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 55/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzania lustracji i wydawania protokołów oględzin drzew i krzewów.