Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 56/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie: określenia zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.