Ocena jakości przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ćmielów badanie wykonane w punktach zgodności: hydrofornia – budynek SUW; ujęcie wody – studnia nr 1