OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów z dnia 13 maja 2021 r. znak: UAN.6733.1.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia