Oświadczenie Majątkowe - Alicja Dorota Pierzchała - pełniąca obowiązki Dyrektora Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.