Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie