Oświadczenie majątkowe - Andrzej Bonarek - Radny Rady Miejskiej w Ćmielowie