Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 60/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2021 r.