Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 61/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie za rok 2020.