Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 62/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie: upoważnienia pracownika zatrudnionego na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska do podpisu w moim imieniu pism, zaświadczeń i innych dokumentów w sprawach będących w zakresie działania tego referatu.