Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 63/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze kierownicze: dyrektora Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej.