Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 64/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: odwołania ze składu osób powołanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ćmielowie.