Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  18 czerwca 2021 r.