OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej podziemnej oświetlenia drogowego niskiego napięcia w miejscowości Brzóstowa