Protokół Nr XL/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r.