OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ĆMIELOWA z dnia 30.06.2021 r. w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami, grupami społeczno-zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Miasta i Gminy Ćmielów konsultacji społecznych dotyczących określenia granic Parku Kulturowego Doliny Kamiennej na terenie Gminy Ćmielów