Interpelacja Nr 41/2021 w sprawie wystąpienia o opinie prawną w sprawie ewentualnego utworzenia parku kulturowego na terenie sołectw Ruda Kościelna, Stoki Stare.