Odpowiedź na Interpelacje Nr 38/2021 w sprawie imprezy integracyjnej zorganizowanej w dniu 04 lipca 2021 r. w m. Piaski Brzóstowskie.