Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  31 sierpnia 2021 r.