Protokół Nr XLIII/2021 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 31 sierpnia 2021 r.