Interpelacja Nr 51/2021 w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na 2022 rok postawienia kompletnej lampy oświetlenia ulicznego na początkowym odcinku drogi dz. ew. nr 50 w Piaskach Brzóstowskich.