Interpelacja Nr 53/2021 w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na 2022 rok wykonania kanalizacji sanitarnej dla poseji zlokalizowanych przy drodze gminnej Nr 318037T w Piaskach Brzóstowskich.