Zapraszamy mieszkańców gminy Ćmielów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030”.


Rusza proces konsultacji z mieszkańcami, przedsiębiorcami i instytucjami z terenu gminy Ćmielów zainicjowany przez Burmistrz Ćmielowa Joannę Suska w niezmiernie ważnej sprawie, jaka dotyczy przygotowania i opracowania strategii rozwoju naszej gminy w kolejnych latach.

Warsztaty rozpoczynające konsultacje odbyły się w 23 września w sali widowiskowej Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie.
Celem spotkania było umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym z terenu gminy Ćmielów złożenia propozycji, spostrzeżeń i uwag dotyczących projektu.

Na tym oczywiście nie koniec i swoje propozycje, co do projektu strategii, można przekazywać także z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Można to zrobić jeszcze do 11 października 2021 roku.

 

Wzór formularza konsultacyjnego jest dostępny na stronie internetowej www.cmielow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie www.bip.cmielow.pl oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40 pokój nr 5.

 

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:

a) online, przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.cmielow.pl,

b) drogą elektroniczną na adres: strategia@cmielow.pl

c) osobiście, wrzucając do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40.

d) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów (decyduje data wpływu).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zabrania głosu w tej jakże ważnej kwestii.