W dniu 29 września 2021 roku /środa/ o godzinie 9.30  w sali widowiskowej Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2021r.

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/235/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021 – 2030.

5.      Sprawy różne.

6.      Zamknięcie posiedzenia.