W dniu 29 września 2021 roku /środa/ o godzinie 10.30  w sali widowiskowej Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie  odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

                                                      

Proponowany porządek obrad :

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2021r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/235/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021 – 2030.

7.      Zamknięcie obrad Sesji.