Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 117/2021 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. opracowania wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030.