Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 118/2021 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w zakresie prowadzenia bieżącej działalności Statutowej Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie