OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa Oś.6220.5.2021 z dnia 20.10.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. Sandomierskiej w Ćmielowie