PROTOKÓŁ  z przebiegu konsultacji społecznych projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY ĆMIELÓW z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.